Zdravlje iz prirode

GARANCIJE I REKLAMACIJE

Žalbe i reklamacije

Prodavac poštuje postojeći Zakon o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije korisnici mogu da pošalju na elektronsku adresu: kontakt@nutritia.rs, ili klasičnom poštom na adresu: Nutritia Plus d.o.o., Beograd Narodnog Fronta 16, Mali Mokri Lug, 11000 Beograd Prodavac će u roku od 8 radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu, koliko dugo će biti razmatrana i redovno ga obaveštavati o statusu postupka. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Kupac će dobiti uz račun obaveštenje o proceduri za žalbe i reklamacije i kako postupiti u slučaju eventualnih žalbi i reklamacija, za više detalja kupac se može obratiti kontakt centru na 011 402 41 93. Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

Izjava o odustanku PDF Reklamacijski list Nutritia Plus PDF