Zdravlje iz prirode

Prava i zaštita potrošača

Po članu 56. Zakona o zaštiti potrošača, reklamacije/povraćaj porudžbine se mogu uputiti pisanim putem na adresu: Nutritia Plus doo, Narodnog Fronta 16, Mali Mokri Lug, 11000 Beograd ili putem emaila kontakt@nutritia.rs 24/7

Potrebno je da pošaljete načetu i/ili praznu ambalažu proizvoda i obavezno račun, povraćaj novca se vrši poštanskom uputnicom na adresu i ime sa računa, u roku od 30 dana od datuma prijema pošiljke.

Samo reklamacije poslate na navedenu adresu biće uzete u razmatranje.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija.

Napominjenomo da refundacija važi samo za jednu porudžbinu određenog proizvoda, naime ukoliko ste naručili isti proizvod dva ili više puta, novać će biti vraćen samo za prvu porudžbinu. Takođe napominjemo da refundacija važi samo za jednu porudžbinu na godišnjem nivou. Refundacija se vrši putem poštanske uputnice na kućnu adresu, po prijemu poštanske uputnice odlazite u poštu i podižete svoj novac, u slučaju da želite da ubrzate postupak molim vas da pozovete naš korisnički servis i ostavite vaš broj tekućeg računa.


PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

SVRHA PRIKUPLJANJA.

Lične podatke prikupljamo u svrhu nesmetanog korišćenja usluga u oblasti telekomunikacija i elektronskih komunikacija koje pružamo kao i naplati istih.

Svrha prikupljanja podataka je isporuka traženih proizvoda koje vi kao kupac želite da poručite od nas kao pravnog lica. Kako bi proizvod ili usluga mogli da vam se isporuče, neophodo je da vam pošiljka pristigne, stoga ste u obavezi da nam dostavite osnovne podatke za slanje pošiljke (proizvoda/usluge). Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu, odnosno osobu koja se može direktno ili indirektno identifikovati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte, datum rođenja i slično).

PODACI KOJE OBRAĐUJEMO.

Podaci koje prikupljamo prilikom naručivanja proizvoda i korišćenja usluga su: Ime i prezime, Adresa-Grad-Postanski broj, broj telefona i adresa elektronske pošte, datum rođenja. U slučaju reklamacije može vam se tražiti tekući račun radi lakše refundacije novca, tekući račun dobijamo uz vaš pristanak.

Sva komunikacija se odbija putem telefona, svi razgovori se snimaju zarad kontrole i kvaliteta pružene usluge.

PRIKUPLJANJE I OBRADA.

Vaši podaci o ličnosti se prikupljaju prilikom naručivanja proizvoda i korišćenja usluga.

Vaši podaci o ličnosti ostaju kod nas i neće biti dostupni trećim licima u bilo kom obliku od strane nas ili lica koji od nas dobijaju instrukcije.

Vaši podaci o ličnosti se prikupljaju takođe u cilju VIP ponude ka vama kao našeg postojećeg kupca, povoljnije ponude i cene. Možete opozovete Vašu saglasnost za upotrebu podataka o ličnosti u bilo koje doba, slanjem e-mail-a kojim potvrđujete opozivate saglasnost, na e-mail adresu navedenu na sajtu ili dobijenu putem korisnočkog servisa, opoziv mozete urediti i putem korisničkog servisa.

Mi čuvamo lične podatke kako bismo izvršili uslugu koju ste zahtevali ili ukoliko postoji potreba za kreiranjem specijalne ponude za vas, pod uslovom da nepostoje zakonski uslovi za suprotno.